blank Program lojalnościowy

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

 1. Niniejszy regulamin stanowi podstawę działania programu lojalnościowego i określa prawa i obowiązki Uczestnika programu, a także obowiązki Organizatora. 
 2. Organizatorem programu jest UNIX Outlet, Piotr walczak, NIP: 6591531151, REGON: 388389856 z siedzibą w Kozłów 221a, 32-241 Kozłów
 3. Program lojalnościowy skierowany jest do zarejestrowanych klientów sklepu UNIX Outlet 
 4. W ramach Programu Uczestnik gromadzi punkty na swoim koncie. Zgromadzone punkty można wymienić na nagrody zgodnie z regułami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 5. Celem prowadzenia programu lojalnościowe jest zwiększenie sprzedaży firmy Organizatora. 
 6. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 kodeksu cywilnego. 7. Prawo do korzystania z konta a w szczególności do wymiany punktów, jest osobiste i przysługuje wyłącznie Uczestnikowi.

 

2. DEFINICJE

 

 1. Program lojalnościowy- program pozwalający Uczestnikom na gromadzenie punktów na swoim koncie oraz dający możliwość wymiany punktów na nagrody zgodnie z regułami określonymi w niniejszym regulaminie. 
 2. Klient – osoba dokonująca zakupów w sklepie internetowym UNIX Outlet
 3. Organizator – UNIX Outlet, Piotr walczak, NIP: 6591531151, REGON: 388389856 z siedzibą w Kozłów 221a, 32-241 Kozłów
 4. Punkty- punkty przyznawane na zasadach określonych w §5 niniejszego Regulaminu. 
 5. Uczestnik programu- Klient, który prawidłowo uzupełnił formularz zgłoszeniowy. 

 

3. UCZESTNICTWO 

 

 1. Uczestnikiem programu może być osoba pełnoletnia dokonująca zakupów w sklepie UNIX Outlet
 2. W momencie dokonania zakupów przez zarejestrowanego Klienta, staje się on Uczestnikiem programu lojalnościowego.

 

4. SYSTEM PRZYZNAWANIA PUNKTÓW

 

 1. Punkty przyznawane są w następujący sposób: za każde wydane 100 zł, Klient otrzymuje 100 pkt
 2. Punkty przyznawane są od momentu zarejestrowania się w programie. 
 3. Rejestracja punktów odbywa się automatycznie 
 4. Uczestnik dokonuje zgłoszenia wymiany punktów na nagrody w sposób za pośrednictwem panelu na stronie sklepu
 5. W przypadku zwrotu zamówionych towarów, punkty kasują się.


5. PRZYZNAWANIE NAGRÓD

 

 1. Klient może punkty zgromadzone na swoim koncie wymienić na nagrody. 
 2. Uczestnik zgłaszający chęć otrzymania wskazanej przez niego nagrody przechodzi weryfikację liczby punktów zgromadzonych na swoim koncie, następnie w terminie 1-5 dni nagroda jest mu wydawana. Termin na wydanie nagrody może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Organizatora.

 

9. DANE OSOBOWE

 

 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika wyrażona w momencie przystąpienia do programu lojalnościowego. 
 2. Administratorem danych osobowych jest Organizator programu: UNIX Outlet, Piotr walczak, NIP: 6591531151, REGON: 388389856 z siedzibą w Kozłów 221a, 32-241 Kozłów. 
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usługi udziału w programie lojalnościowym oraz w celach marketingowych, jeżeli Uczestnik wyraził na to zgodę. 
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich, usunięcia, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych lub zmiany jej zakresu. Uczestnik ma także prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego. 

 

10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA 

 

 1. Organizator nie odpowiada za podanie przez Uczestnika niepełnych bądź nieprawdziwych danych podczas wypełniania formularza, edycji danych lub zamówienia nagrody. Nie ponosi również odpowiedzialności za konsekwencje udostępnienia przez Uczestnika stronom trzecim swoich danych służących do rejestracji lub logowania na Stronie Internetowej. 
 2. Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Uczestnika do wysokości wartości Nagród uzyskanych w Programie przez Uczestnika. 
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminowość doręczenia przesyłek przez firmę kurierską. 
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne nagród. 

 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Organizator ma prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany regulaminu będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej 05-06-2022
 2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. 
 3. Sądem właściwym do rozpatrywania wszelkich sporów wynikłych w związku z Programem jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
blankNewsletter
Podaj swój adres e-mail i otrzymaj dodatkowe -5% rabatu na pierwsze zakupy oraz bądź na bieżąco z nowościami i promocjami!
Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności
blank do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl